Programări online

Coplata

DECIZIE Nr.11 - COPLATA

 

Informații Coplată

INVESTIGAȚIILE ȘI TRATAMENTELE PENTRU CARE SE 

PERCEPE COPLATĂ

In cadrul instituției Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța,  coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă.

Coplata este în valoare de 10 (zece) lei/ persoana internată și se aplică doar categoriilor de asigurați care nu sunt scutite de coplată.

Sunt scutite de la coplată urmatoarele categorii de asigurați:

  • Coplata  se încasează de la toți asigurații beneficiari de servicii medicale spitalicești în regim   de spitalizare continua. Sunt exceptate de la plată coplata următoarelor categorii de personae:

 

  • Copii pană la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă.

 

  • Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.

 

  • Persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al căror cuantum este până  la valoarea, întregită  prin rotunjure în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2017, 900 lei/luna (litera modificata prin art. I pct. 8 din OUG nr. 88/2017, în vigoare in 2018)

 

  • Femei însărcinate și lăuze – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe tară pentru servicii medicale  legate de evoluția  conform art.225 lit.d din Legea nr. 95/2006, republicată cu modificările și completările ușterioare.

 

  • Femei însărcinate și lăuze  - care nu au  nici un venit sau au venituri sub salariu  de bază minim brut pe tară -  pentru toate serviciilemedicale conform art. 225 lit.d din Legea 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

            Încasarea coplății se efectuează zilnic intre orele 09,00 – 13,00 la caseria unității.

 

MANAGER

Conf. Univ.Dr. SECUREANU ADRIAN FLORIN