Program─âri online

Materiale informative

01.06.01.02.05. - Modul de accesare a serviciilor in spital- inf. pacienti

01.06.01.02.05. - Pachete servicii - inf. pacienti

01.06.01.02.047 - Pachet minimal de servicii - 2 Ambulatoriu - inf. pacienti

Pachet de baza in Ambulatoriu de specialitate - inf. pacienti

Reguli de comportament ale apatinatorilor - inf.pacient

Reguli de comportament pacienti - inf. pacienti

Reguli de igiena personala - inf. pacienti

ALOCATTIE HRANA